Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal 1 melding per dag per straat meegeteld. Data is gratis te gebruiken mits duidelijk voorzien van bronvermelding.