Noot: om privacy-redenen zijn er geen cijfers beschikbaar voor gemeenten met slechts een beperkt aantal landbouwbedrijven.
 f 
in