Vekst i de fleste bransjer

Så mye forutser Virke at ulike deler av detaljhandelen vil vokse i 2024.