Tabellen indeholder også resultatet fra kredsene IMAK, Sydslesvig og Landskredsen