Najvyšší rast reálnej mzdy za 2 roky

Medziročná zmena v %