* Eigen vermogen (incl. voorzieningen)/Balanstotaal