Peso das enerxías renovables sobre o total da enerxía producida anualmente en Galicia