Vývoj počtu divákov

Sledovanosť vybraných podvečerných programov Jednotky, Markízy a Joj. Údaje sú uvedené v tisícoch, v cieľovej skupine 12+, v meraní LIVE+VOSDAL+Hostia.