Hoe denken verschillende leeftijdsgroepen over typische rolverdelingen?

Percentage dat het eens is met onderstaande stellingen