Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Het cijfer voor Luxemburg, Ierland en Slovakije geldt voor 2017 in plaats van 2018. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in