Värdena blir inte 100% i varje kategori eftersom vissa svarat "vet ej" om båtstorlek.