De grå områder havde ikke tal for både 2010 og 2020. Det har den konsekvens, at hvis man lagde alle tallene sammen, vil man ikke få det reelt samlede antal borgere, der får hjemmehjælp for hele landet.