Antal solgte ejerlejligheder i februar måned

Diagrammet viser det samlede antal solgte ejerlejligheder i februar måned i Danmark for de udvalgte år.