Forventede konsekvenser av ny teknologi for pasienter

Diagrammet viser andelen sykepleiere i ulike aldersgruppers om svarte «i stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmålet «I hvilken grad tror du ny teknologi innen helse og omsorg vil føre til følgende for pasienter i nær fremtid?»