Diagrammet viser poengmessig endring i snittkarakterer fra 2018 til 2019 for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi ved ulike sykepleierutdanninger i Norge.
 f 
in