Sluttkurser for nordsjøoljeprisen (brent) 1. posisjon. Hold musepeker over grafen for å se oljepris/dato.