Merujuk Harga Berlaku Tahun 2018. Angka Dalam Pembulatan