Horas dedicadas semanalmente por homes e mulleres con emprego remunerado a tempo completo en España (2015)