Kartalla on merkitty kansainväliset maarajan ylityspaikat Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen. Jokaista ylityspaikkaa kuvaa pallosymboli, jonka koko on verrannollinen saapuvan autoliikennemäärän kanssa. Ylitornio-Haaparannassa liikennemäärä on selvästi suurin.