Akcie Mety sa po zverejnení výsledkov za prvý kvartál prepadli

Vývoj ceny akcií spoločnosti Meta Platforms od začiatku roka 2024