Número de entidades e poboación en Galicia en 'zonas brancas' (lugares sen conexión por banda larga superior aos 30 Mbps)