Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Rigsrevisionen og egne beregninger.