Overwicht jongeren in 2018

15-jarigen in procenten