* Endring i boligpriser på landsbasis i 2020(nominelle priser - Årsgjennomsnitt)