Oppivelvollisuuden pidentäminen lisännyt koulumatkatuesta aiheutuvia kustannuksia

Koulumatkatuen kustannukset lukuvuosittain