Udvikling i det samlede boligudbud

Grafen viser den ugentlige udvikling i det samlede antal boliger til salg fordelt på år.