Agresións sexuais con penetración rexistradas pola Policía en Galicia. Datos de 2017 só ata xuño