Har du vurdert å slutte i politiet i løpe av de siste to årene, eller vurderer du å gjøre det nå?