Kilde: Data fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed samt egne beregninger.