Kaikki vastaajat ovat 13-18 -vuotiaita nuoria, N=770.