Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Voor vast en mobiel breedband zijn er geen cijfers in 2018. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in