Spomalenie zapríčinilo ochladenie kategórie strojov a prepravných zariadení

Dovoz strojov a prepravných zariadení, v mil. eur, bežné ceny, sezónne neočistené