* SMI er definert ved F20 og F22-F31 i kapittel 5, ICD 10.
 f 
in