Index nákupných manažérov naznačuje recesiu v eurozóne 

HDP v eurozóne, medziročný rast, %; predikované hodnoty HDP podľa Indexu nák. manažérov, %