Er det viktig å integrere e-helse i undervisningen?

Svarfordeling for spørsmålet «hvor viktig mener du det er å integrere teknologi og e-helse i undervisning i bachelorutdanningen?»