Total årslønn basert på månedslønn og faste tillegg i september 2017, for administrative stillinger ved statlige universiteter og høyskoler.