Tallene er oppgitt i prosent av globalt brutto nasjonalprodukt.