Noot: cijfers schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 zijn nog niet definitief.
 f 
in