Tilgang til nyheter som krever betaling

Andel i utvalget land som har tilgang til betalte nettnyheter, 2022.

Stolpediagram som viser oversikt over tilgang til nyheter som krever betaling, 2022. Reultater: Norge: 41 Sverige: 33 Danmark: 19 Finland: 19 Polen: 14 Italia: 12 Spania: 12 Frankrike: 11 UK: 9