Klagesaker til Helsetilsynet om manglende oppfylling av rettigheter innenfor helse og omsorg – tabellen viser antall vurderinger og vedtak i saker avsluttet av fylkesmennene i 2017 for kategorier med minst 100 vurderinger.
 f 
in