Top50 UT PL 2023 dla grupy stylów: Session IPA / APA / PA

* Wg śr. Bayesa wyliczanej dla kompletu piw PL z 2023
* Minimum 15 ocen by średnia Bayesa została wyliczona
* Skala barw dla ocen jest uniwersalna pomiędzy stylami (co niekiedy zmniejsza czytelność)