Pylväskaavio henkilöasiakkaiden, asunto-osakeyhtiöiden ynnä muiden oikeudellisten muotojen osuus kiinteistöverosta ja näiden veron keskiarvo. Henkilöasiakkaat kattavat suurimman osuuden verosta, mutta keskimäärin maksavat 295 euroa kiinteistöveroa.