Βαθμός εμπιστοσύνης στα έντυπα μέσα στην Ελλάδα - Το 46,5% δεν εμπιστεύεται τις εφημερίδες και άλλα έντυπα μέσα, ότι τα εμπιστεύεται «αρκετά» δηλώνει το 31,5%