Stolpediagram som viser andel som har betalt for nyheter på ulike måter det siste året, 2021. Resultater: Digitalt abonnement/medlem: 22% Pakkeløsning papir og digital: 13% Andre betaler: 8% Enkeltbetaling for én artikkel eller utgave: 5% Gratis digital tilgang som en del av et annet abonnement (f.eks. bredbånd, telefon, kabel) Donasjon til digital nyhetstjeneste: 2% Annet: 2% Har ikke betalt for nettnyheter det siste året/vet ikke: 55%

Digitalt abonnement mest vanlig

Andel som har betalt for nyheter på ulike måter det siste året, 2021.