Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Er is ook sprake van een breuk in de tijdreeks tussen 2013 en 2014. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in