Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Gegeven de schommelingen van de percentages van jaar tot jaar werd gewerkt met gemiddelden over 2 jaar. De jaartallen in de figuur slaan op het jaar waarin de enquête werd afgenomen. Het aandeel van e-commerce wordt berekend op de omzet in het jaar voorafgaand aan de enquête. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in