प्रहरी हस्तक्षेप भएका अमेरिकी विश्वविद्यालयहरू

वैशाख ५ पछि विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी गिरफ्तार गरेका अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू।