10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny we wrześniu 2023 r.