Hold markør over fylket for å se innbyggertall og areal. Kilde: Kartverket