Evolució del nombre de treballadors públics a Girona segons el tipus d'administració